Eesti riigiasutused

Klient - Riigikantselei

ÜRO-le tehtud aruande kujundus ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide elluviimise kohta Eestis. Kujunduselon kasutatud ÜRO logode disaini ja värvikoode.

Strateegilise planeerimise käsiraamatu veebi-pdf'i kujundamine.

Screen Shot 2020-08-03 at 16.18.16

Klient - Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi strateegilise dokumendi kujundamine - Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030.

sm_aruanne

Klient - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi dokumendi ning esitluse kujundamine - Turismi pikk vaade 2035.

mkm_aruanne
mkm_slaidid

Ligipääsetavus

Dokumentide kujundamine vastavalt  ligipääsetavuse nõuetele (Guidelines for accessible information).

Kujundustöö

Dokumentide kujundamine ekraani- ja trüki PDF formaadi jaoks. Dokumentide kujundamine kooskõlas Eesti riigiasutuste ja/või Euroopa Liidu ametiasutuste logo- ja värvipassidega.

Infograafika

Dokumentide infograafika loomine, selleks et visuaalselt haaratavamalt esitleda statistilisi andmeid.

stats-arrow-bg

Tulemused

Hea dokumendi disain toob sõnumi esile ning võimendab olulist. Dokumendi küljendamine tähendab seda, et tekst paigutatakse kasutajatele hästi loetavate plokkidena. Info esiletõstmiseks kasutame mitmeid erinevaid tööriistu.

riigik copy
ico-corner-blue

Tee info visuaalseks

Sageli on ju ametlikud tiheda tekstiga dokumendid need, mida on raske lugeda.

Tõsta oluline esile

Rõhuta ning tõsta esile dokumendist kõige olulisem info.

Hoia ühtset stiili

Hea disainer mõistab dokumendi sisu ja eesmärki ning seob illustratsioonid ühtseks kujundusstiiliks.