Oled leidnud oma ettevõtte või organisatsiooni jaoks sobiva toetusmeetme ja soovid taotleda rahastust oma toote või tegevuse arendamiseks, ent projekti kirjutamine tundub hirmutav?

Alltoodud lühikeses ülevaates anname mõned soovitused, kuidas koostada head projekti.

Projekti kirjutamisel on kõige olulisem silmas pidada, kes on sinu projekti lugeja. Kas projekti lugeja saab aru, millist probleemi taotletud rahastusega lahendama asutakse ning milline on lubatud tulemus? Teisisõnu, hea projekt peab olema konkreetne ja selge.

Mõtle, kas sul on projekti kirjutamiseks olemas:

 • MEESKOND - projekti kirjutamine sisaldab mitmekülgseid tegevusi ja teadmisi, kas sul on need kompetentsid kaetud? Ära unusta, et ka projektiga seotud finantsid peavad olema õieti prognoositud ja asjatundlikult kirjeldatud.
 • VALDKONNA TEADMISED - oma teema sügavuti tundmine loob tugeva baasi heale projektile. Hea projekt on sisukas ja lahendab PÄRIS probleemi. Oled sa kindel, et lahendus juba kuskil ei eksisteeri?
 • AEG - hea projekt sisaldab sisulist ja argumenteeritud taustainfot ja selle kokkupanek on sageli ajamahukas. Tihti alahinnatakse ka projektidega kaasnevat bürokraatia hulka, mis moodustab taotlemise protsessist suure osa. Kas sa oled juba planeerinud ka projekti elluviimisele ja aurandlusele kuluva aja?

Proovi alustuseks projekti sisu lahti kirjutada 5-10 lausega, sellest saab sinu projekti selgroog. Testi kolleegide või tuttavate peal, kas sinu idee ja eesmärk on lihtsasti arusaadav.

Projekti kirjutamise 5 sammu

Edukad projektid põhinevad kindlatel alustel:

 • kõigi projekti osapoolte kohustused ja vastutus on selgelt välja toodud
 • juba projekti kavandamise käigus kaasatakse sihtrühmad ja teised huvirühmad
 • projektiga seatud eesmärgid on realistlikud, saavutatavad ja selgelt mõistetavad
 • selge seos projekti raames tehtava (tegevuste) ja saavutatava (eesmärkide) vahel

Mõnikord on veaks, et eesmärke kirjeldatakse tegevuste kaudu. Näiteks tegevuskirjeldus “projekt peab korraldama 5 seminari”  EI OLE projekti eesmärk.

Projekti kirjutades ÄRA alusta tegevuste kirjeldamisest, vaid eesmärgist. Oluline on kohe projekti alguses teha lugejale selgeks, millise uuenduse (innovatsiooni) soovite projektiga reaalselt SAAVUTADA!

Probleemipuu 

Probleemikirjeldus on oluline hetkeolukorra ehk "As Is" defineerimiseks. Olukorra kirjeldamiseks on hea kasutada probleemipuu meetodit. Kaardista ära põhjused ning juurpõhjused (algpõhjused) ning kirjelda, millist mõju probleem praeguses situatsioonis sihtgruppidele avaldab.

 

Milline on tark eesmärk?

Eesmärgi kirjeldus on oluline soovitud olukorra ehk "To Be" defineerimiseks.

Tark eesmärk kirjeldab:

… soovitud tulemust

… tuleviku sihti/sihtmärki

… saavutatud olukorda

 

Ära kirjuta, et eesmärk on:

arendada…

kasvatada…

parendada…,

vaid, et eesmärk on välja arendatud tegevus või toode või teenus.

Hea projektikirjeldus hõlmab selgeid ja mõõdetavaid tulemusi

Kuidas neid seada?

Mõtle positiivsele muutusele, mida sa oma projektiga sihtrühmale lood. Esimese sammuna tuleks vastata küsimusele: millise positiivse muutuse toob kaasa minu projekti idee realiseerimine?

Kuidas oled sa algsest olukorrast jõudnud uue, paranenud olukorrani: As-Is -> To-Be?

 

Lisaks projekti peamisele eesmärgile tuleks projektis kirjeldada kõik projekti tulemustega kaasnevad positiivsed muutused. Selleks on sageli uuenduslike ja innovaatiliste lahenduste laiahaardelisem rakendamine. Kui projekti peamine eesmärk on näiteks "Innovaatiliste meetodite rakendamine", siis toob see kaasa järgnevad muutused:

 1. Uue innovaatilise meetodi valideerimine
 2. Valdkonna konkurentsivõime tõstmine
 3. Suurem koostöö organisatsiooni väärtusahelas
 4. Innovatsiooni kommertsialiseerimine

Pane tähele, et kõigi projekti tegevuste ning konkreetsete eesmärkide vahel peab olema selge seos!

Projekti huvirühmad

Kaasa projekti kirjutamise protsessis varakult projekti huvirühmad!

Projekti huvirühmad (inglise keeles Stakeholders) on kõik osapooled, kes on projektiga seotud ja/või tulemustest huvitatud:

 • Kasusaajad, sihtrühm
 • Elluviijad
 • Otsustajad
 • Finantseerijad
 • Eksperdid

Huvirühmad pakuvad sulle ekspertteadmisi ning palju väärtuslikku sisendit, mis garanteerib, et projekti tulemused ka tegelikult kõigile osapooltele vajalikud on.

 

Kui vajad abi projektitaotluste kirjutamisel, siis saada päring info[at]creativecompany.ee.
Saame sulle olla abiks ka sobiva toetusmeetme valikul.