CC
LOOVLAHENDUSED
SINU ETTEVÕTTELE
Jälgi meid

Search

Äriteenused
  -  Äriteenused

Teenusepõhine projektide süsteemne juhtimine. Projektijuhtimine hõlmab endas projekti planeerimist ning juhtimist. Projektijuht aitab ettevõttel sõnastada projekti eesmärgi ning määratleda lähteülesande komponendid, selleks et leida leida projekti põhjustanud probleemile parim lahendus.

Ärianalüüs aitab ettevõttel samaaegselt kasvatada väärtust ja püsida konkurentsivõimeline. Ärianalüütik aitab ära tunda äri- ja muutumisvajadusi ning probleemide juurpõhjuseid, mõista ja eristada ärikeskkonna mõju, analüüsida hetkeolukorda ning arendada ühiselt lahendusi soovitud tulemuse saavutamiseks.

Järjepidev ning süsteemne turundus on iga teenusepakkuja edu alus. Turundusjuhi teenus aitab ettevõttel valida sobivad kommunikatsioonikanalid ning hoolitseb selle eest, et brändi tuntus kasvaks pidevalt. Aitame koostada turundusplaani ning tegevused ellu viia erinevatel meediaplatvormidel (trükisest sotsiaalmeediani).

Äriprotsesside modelleerimise abil saame paremini aru ettevõtte äriprotsesside toimimisest ja tõhustamise võimalustest. Äriprotsesside ja töövoogude kirjeldamiseks kasutame BPMN diagramme.

Pakume oma klientidele võimalust kasutada meie teenuseid vastavalt vajadusele – nii lühiajaliste projektidena kui ka aastatepikkuse koostööna!

Äriteenuste juht

Kuidas me töötame

f

Lisaks

Projektitaotluste koostamine (EAS, EIT, Euroopa Horisont jt)

Erinevad projektikirjutamise abiteenused Euroopa Liidu rahastuse taotlemisel: äriuuringute läbiviimine, äriplaani ja projektiplaani koostamine, taotluste vormistamine ning aruandlus.

Digi- ja sotsiaalmeediaturundus (sh SEO)

Digitaalse meedia turundusplaani koostamine ja kommunikatsioonitegevuste läbiviimine, veebilehele vajalike rakenduste lisamine, kasutamine ning jälgimine (Google Analytics, Tag Manager, Search Console jt).

Turundus ja reklaamfoto teenused (sh video)

Reklaamfototeenus just digi- ja sotsiaalmeediaturundust silmas pidades –  vastavalt turundusplaanile koostame visuaalse materjali ja sisu plaani ning valmistame korraga ette soovitud postituste perioodi ulatuses kogu professionaalse foto- ja videomaterjali.

E-poe haldusteenus

E-poe haldus sisaldab endas veebilehele ettevõtte e-poe loomist ning seadistamist: tootekategooriate ning e-kataloogi lisamist (sh tooteinfo, sisukirjeldused, pildid) ning soovi korral ka järjepidevat haldust.

Võta ühendust